Beskärning av träd och buskar våren 2024

Under februari och mars har Invectus anlitat personal för att beskära våra träd och buskar på de olika fastigheterna.