Tillsammans hjälps vi åt

Bästa hyresgäster,

För allas trevnad hjälps vi åt att hålla rent och fint vid våra entréer på innergårdarna och i trapphusen.
Vi ser tyvärr en tendens till ökad nedskräpning, framför allt av cigarettfimpar, men även annat skräp.
Efter beslut av riksdagen from 1 juli 2019, är det förbjudet att röka på lekplatser, utanför entréerna eller i trapphusen, samt förbjudet att skräpa ner med cigarettfimpar.

För Er säkerhet ber vi Er även att plocka bort saker som ni eventuellt förvarar i trapphuset utanför era lägenheter. Trapphusen är en utrymningsväg och får inte användas som en förvaringsplats.
Saker som står i trapphusen kan snabbt fylla trapphusen med rök vid brand, samt hindra räddningstjänstens och ambulanspersonalens väg vid brand eller annan utryckning.

För allas trivsel ber vi Er alla att respektera och efterfölja dessa regler.
Efterföljs inte dessa regler, kan vi komma att debitera berörd hyresgäst för detta.

Med vänlig hälsning

INVECTUS