Brandskydd och brandregler

Gällande Invectus fastigheter.

Vid brand ring 112

 • Håll utrymningsvägar fria i trappuppgångarna.
  Viktigt att räddningstjänst och vårdpersonal lätt kan komma fram vid olycka. Det är därför förbjudet att förvara saker i trappuppgången.
  Gäller allt utom vissa rollatorerDet som påträffas i trappuppgång ex. barnavagnar, cyklar och dörrmattor kan omhändertas vaktmästaren. 
  För detta tar Invectus inget ansvar.
 • Att hålla utrymningsvägarna fria gäller också parkeringsfriaytor.
  Respektera parkering förbjuden inom området.
 • Förbjudet att förvara brandfarliga gaser och vätskor i trappuppgångar, förråd, garage, källare eller cykelförråd.
 • Branddörrar skall hållas stängda. Förbjudet att blockera dessa dörrar. Se också till att alla dörrar är stängda när du lämnar källare eller vind och håll utrymningsvägar fria.
 • Uppsatt brandvarnare ansvarar hyresgästen för att den testas regelbundet och batteribyte. Om brandvarnaren är trasig kontakta felanmälan. Saknas brandvarnare i lägenheten kontakta felanmälan. Önskas fler än en brandvarnare är detta hyresgästen som tillhandahåller och underhåller dessa.