Covid-19

Vi ber er vänligen att ta hänsyn till det rådande läget, där vi alla måste ta vårt ansvar till att minska smittspridningen av Covid-19.

Våra fastighetsskötare besöker normalt flera av er hyresgäster dagligen och vi vill skydda både er och dem.

Därför behöver vi prioritera de mest akuta felanmälningar och ber er att avvakta med felanmälningar som inte är akuta. 

Har ni skickat en felanmälan men har minsta symptom som ex feber, hosta, snuva och halsont ber vi er kontakta oss omedelbart.