Vad ingår inte i hyran?

Avgift tillkommer

 • Hushållsel, det du använder för exempelvis lampor, tv, dator, spis, ugn, kyl och frys.
 • Reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll som exempelvis spräckta spisplattor, glasruta som är krossad från insidan, hål på kylslingor i kyl och frys.
 • Underhåll av egna installationer såsom exempelvis persienner, disk- och tvättmaskin.
 • Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de fall proppskåpet är placerat i lägenheten.
 • Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, renssilar, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i kylskåp eller liknande.
 • Ny grönsakslåda eller annan liknande skåpsinredning till kylskåp som ej är nödvändig för funktionen.
 • Borttappade nycklar, bortforsling av grovsopor.
 • Störningsjourens utryckning vid störningar.
 • Om du fler än tre gånger under kort tid gör felanmälan om för låg temperatur, trots att temperaturen är över 20 grader.
 • Om du inte är hemma på avtalad tid.
 • Skötsel av uteplats i anslutning till bostaden.
 • Om du har gjort åtgärder i bostaden som inte är hantverksmässigt utfört.
 • Om du har tagit bort brandvarnaren och vi får installera en ny.