Vad ingår i hyran?

Utöver det som anges i hyresavtalet räknas en mängd antal saker in i hyresavgiften och en mängd som tillkommer. Det handlar både om fast inredning och servicetjänster.
Nedan följer exempel på vad som ingår och inte ingår i hyran.

Vad ingår i hyran?

  • Underhåll av hela fastigheten som tak, fasader mm.
  • Fastighetsskötsel och reparationer. Det dagliga arbetet för allt i huset och gårdarna ska
    fungera. I din lägenhet behöver olika saker repareras. Allmänna utrymmen städas. Hissar och tvättmaskiner ska repareras och servas. Trapphus och tvättstugor ska städas. På gårdar ska gräsmattor klippas, rabatter skötas, lekredskap repareras och vintertid ska gångar och entréer skottas. Rensning av stopp i avloppssystem (inte stopp i vattenlås i badrum). Felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring). Justering och tätning av fönster och dörrar. Reparation av förråd (inte hänglås). Service och justering av kranar. Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte på grund av överslitage eller vandalisering); av kylskåp och frysar (inte hål på evaporator (kylslingor)), lås och låsdetaljer (inte privata lås), spisar (inte spräckta spisplattor).
  • Värme och vatten i hela fastigheten inklusive gemensamma utrymmen såsom tvättstuga – om inget annat anges i ditt hyresavtal. Minst 20 graders värme i lägenheten dagtid. Inomhustemperaturen får inte understiga 18 grader under en längre period.
  • Kostnaden för el som används i gemensamma utrymmen och utomhus. Även kostnaden för vattenförbrukning och sophantering.
  • Som hyresgäst ansvarar du för att batteriet i brandvarnaren fungerar och att batterierna byts ut.
  • Behandling av skadedjur.